Automat do nurkowania pod wodą co to takiego?

Strona Główna / Blog / Courses Detail

Nurkowanie

Automat oddechowy to jeden z najważniejszych elementów naszego sprzętu do nurkowania, jest to urządzenie, które dostarcza powietrze nurkowi pod wodą. Ludzie wciąż chcą coś nowego odkrywać na lądzie i tak samo pod wodą. W tym celu skonstruowano aparat oddechowy. Którego zadaniem jest jak najdłuższe, bezpieczne przebywanie człowieka pod wodą. Na początku wykorzystywano: pompy lub butle dostarczające powietrze z powierzchni. Układy o obiegu zamkniętym, o różnych czynnikach oddechowych i sposobach oczyszczania go z dwutlenku węgla. Finalnie w 1943 roku został skonstruowany automat przez francuskiego oficera marynarki Jacques Yves Cousteau – miłośnika oceanu i inżyniera Emila Gagnan.

To dzięki nim do dziś nurkowie oddychają pod wodą.

automat nurkowanie kurs szkolenie instruktor nurkowania

Wraz z głębokością zanurzenia zmienia się ciśnienie wody otaczającej nurka. W przybliżeniu, zwiększenie głębokości o 10 metrów powoduje wzrost ciśnienia o jedną atmosferę. Oznacza to, że na głębokości 20 metrów na ciało nurka działa ciśnienie 3 atmosfer. Aby człowiek mógł oddychać powietrzem z butli, musi być ono podawane pod ciśnieniem takim samym jak ciśnienie wody na danej głębokości. Płuca nie pokonają bowiem różnicy ciśnień większej niż ok. 0.2 – 0.3 atm.

Złotą zasadą podczas nurkowania jest ciągłe i powolne oddychanie.

Automat podaje powietrze pod odpowiednim ciśnieniem. Dzięki swojej konstrukcji, redukuje ciśnienie z zestawu butlowego do wartości na danej głębokości i podaje powietrze tylko podczas wdechu nurka. Ważne jest żeby oddychać powoli i nie przerwanie.

Ważną sprawą jest prawidłowy serwis tego urządzenia, oraz obchodzenie się z tym sprzętem co zwiększa nasze bezpieczeństwo pod wodą. W tym celu warto jest ukończyć kurs specjalista sprzętowy, który pomoże nam zrozumieć działanie automatu oddechowego.

Już dziś zapraszam wszystkich chętnych chcących pogłębić swoją wiedzę i umiejętności na kurs specjalista sprzętowy. Na którym bardziej przybliżymy Wam temat automatu do oddychania. Jego konstrukcję i serwis, oraz sprzęt do nurkowania.

Zachęcamy do skorzystania z oferty kursów naszej szkoły nurkowania.

CENTRUM NURKOWE ZYFIA

Prowadzimy kursy nurkowe i szkolenia dla dzieci i dorosłych. Naszym głównym celem jest dobra zabawa i bezpieczeństwo podczas zajęć szkolimy w Padi SSI